HALLOWEEN + NOEL + TET VALENTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giấy GIỎ HOA 8/3 : 90.000

 

 

MÔ HÌNH GIẤY KHUNG HÌNH HOA 8/3 - 35.000 VNĐ

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY THIỆP BÔNG HỒNG 8/3 - 25.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY THIỆP HOA 8/3 - 25.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NEW YEAR 2014

MÔ HÌNH GIẤY NEW YEAR DOLL A - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY NEW YEAR DOLL B - 20.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY TRÚC MAY MẮN - 27.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY RỒNG LUCKY - 80.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY CON LÂN - 55.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY RÙA KIM QUY - 25.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY PHƯỢNG HOÀNG - 80.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY HOA SEN - 20.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LIỄNG TREO PHÁT TÀI - 10.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LIỄNG TREO CÁ CHÉP - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY LIỄNG TREO SƯ TỬ - 10.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY EKEKO - 10.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY FAN TOSSING - 30.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY RỒNG VÀNG - 7.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY RỒNG XANH - 7.000 VNĐ

HEO VÀNG : 30K


MÔ HÌNH GIẤY QUỶ MAY MẮN - 34.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY NGỰA BAY - 77.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY CAT LK-010 - 33.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY CAT LK-005 - 33.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY LUCKY CAT LK-004 - 33.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY LUCKY CAT LK-003 - 33.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY DOLL BLUE - 30.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY DOLL WHITE - 30.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY DOLL BLACK - 30.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY DOLL PINK - 30.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY LUCKY DOLL RED - 30.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY XÚC XẮC LK-006 - 33.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY THIỆP NEW YEAR CA-010 - 25.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY THIỆP MÈO CA-014 - 10.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY HỘP ĐỎ CA-009 - 20.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY CHAMPANE - 10.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY GẤU NEW YEAR - 32.000 VNĐDÙ TẾT : 20K
QUẠT TẾT : 37KĐÈN LỒNG ĐỎ : 20K

MÔ HÌNH GIẤY LUCKY MASK - 27.000 VNĐ

 

 

 

Mô hình giấy GIỎ HOA 8/3 : 90.000

MÔ HÌNH GIẤY KHUNG HÌNH HOA 8/3 - 35.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY THIỆP BÔNG HỒNG 8/3 - 25.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY THIỆP HOA 8/3 - 25.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY LOVE BEAR - 7.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY  CUPID DOLLS - 20.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY BIRD CAGE  - 17.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY VL-025 - 7.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY VL-026 - 10.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY VL-027 - 15.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY VL-028 - 25.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY WEDDING DOLLS A - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY WEDDING DOLLS B - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY KHUNG HÌNH WEDDING - 23.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HANAKAZARI - 90.000 VNĐ

LOVE BIRD : 13K

 

GẤU WEDDING : 89K

 KISSING DOLLS : 43K ( CHUYỂN ĐỘNG )

 


 

 

NOEL

MÔ HÌNH GIẤY NGƯỜI TUYẾT FROZEN : 10K

 

 

 

 MÔ HÌNH GIẤY CHRSTMAS TOYS : 15K

MÔ HÌNH GIẤY CHRSTMAS TREE : 15K

MÔ HÌNH GIẤY GANGNAM SANTA - 15.000VNĐ

SANTA BIPLANE : 30K

SANTA CLIMBING : 35K

 

GẤU Noel : 32K

 

 

 

 GẤU NEW YEAR : 24K

GẤU Merry Christmas : 28K


MÔ HÌNH GIẤY VÒNG HOA GẤU : 30K

 

MÔ HÌNH GIẤY NOEL TEDDY : 30K

 

 


MÔ HÌNH GIẤY DANCING SANTA - 39.000 VNĐ

 

 

MÔ HÌNH GIẤY SNOW HOUSE - 10.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY WINTER CUTE - 15.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY SANTA CUBE - 10.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY CÂY THÔNG MANSEI - 18.000 VNĐ


 


MÔ HÌNH GIẤY NGỰA GỖ NOEL - 13.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY NGƯỜI TUYẾT NOEL - 13.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY CHÚ LÙN NOEL - 13.000 VNĐ

 

GIẤY DÁN TƯỜNG NOEL 1 - 30.000 VNĐ

 

 

GIẤY DÁN TƯỜNG NOEL 2 - 30.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY CHRISTMAST HOUSE : 38K 

MÔ HÌNH GIẤY HO-013 - 40.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY HO-021 - 81.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY X'MAS HOUSE - 31.000 VNĐ

 

 

MÔ HÌNH GIẤY ÔNG GIÀ TUYẾT : 45K

 

MÔ HÌNH GIẤY  SNOWFLAKE A : 27.000

 

 

MÔ HÌNH GIẤY  SNOWFLAKE B : 27.000


MÔ HÌNH GIẤY  NT-001 - 30.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY  NT-002 - 46.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY  NT-003 - 18.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY  NT-004 - 24.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY  NT-005 - 50.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY  NT-006 ( chuyển động ) - 50.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY  NT-007 - 54.000 VNĐ

 

 

 MÔ HÌNH GIẤY HEART NT-008 - 20.000 VNĐ

 

 MÔ HÌNH GIẤY  NT-009 - 85.000 VNĐ

 

 MÔ HÌNH GIẤY  NT-010 - 30.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY  NT-012 - 30.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY  NT-024 - 50.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY  NT-027 - 55.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY CHRISTMAST BEAR - 47.000 VNĐ 
 

 

MÔ HÌNH GIẤY HOA GIÁNG SINH - 55.000 VNĐ

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-044 - 9.000 VNĐ


 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-045 - 11.000 VNĐ


 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-047 - 17.000 VNĐ

 

 ÔNG GIÀ NOEL NT-048 - 30.000 VNĐ

PÉ NAI NT-049 - 20.000 VNĐ


 

 

MÔ HÌNH GIẤY SANTA NT-050 

 

  

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-054 - 20.000 VNĐ

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-060 (CHUYỂN ĐỘNG ) : 34K

MÔ HÌNH GIẤY NT-061 : 22K 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-062 : 14K 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-063 : 18K 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-064 : 18K 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-065 : 10K 

MÔ HÌNH GIẤY NT-066 : 18K 

MÔ HÌNH GIẤY NT-067 : 10K
MÔ HÌNH GIẤY NT-068 : 14K 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-069 : 7K 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-070 : 24K 

 

MÔ HÌNH GIẤY NT-071 : 39KMÔ HÌNH GIẤY NT-072 : 115K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-062 : 25K

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-065 : 20K

MÔ HÌNH GIẤY GT-067 : 27K

 

 

 

NGƯỜI TUYẾT GT-068 - 40.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY GT-069 : 25K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-070 : 25K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-071 : 15K

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-072 : 10K

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-073 : 15K

 

MÔ HÌNH GIẤY THIỆP NGÔI NHÀ GT-080 - 37.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-081 : 25K

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-082 : 17K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-083: 30K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-084 : 25K

 

MÔ HÌNH GIẤY GT-085 : 25K

 


 

 MÔ HÌNH GIẤY THIỆP CHRISMAST - 15.000 VNĐ

 
 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY TẤT ĐỰNG QUÀ GT-078 - 20.000 VNĐ 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HỘP CÂY THÔNG GT-079 - 32.000 VNĐ 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HỘP NGÔI SAO GT-077 - 29.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 MÔ HÌNH GIẤY FREDDY - 35.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY TRICK OR TREAT GHOST : 10K

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY MYTHOLOGY - 15.000 VNĐ

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN TEDDY BEAR  - 33.000 VNĐ

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY VÒNG HOA HALLOWEEN  - 33.000 VNĐ

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN HAT  - 52.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN TEDDY BAG  - 20.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN BAT TREE - 30.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN SPIDER WEB - 25.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN VÒNG HOA GẤU - 25.000VNĐ


 

MÔ HÌNH GIẤY BLACK BAT - 28.000 VNĐ

 

GẤU HALLOWEEN : 28K

GẤU Switch : 36KGHOST BEAR  : 36K

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GHOST TREE  - 35.000 VNĐ

 MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-CATTLE - 32.000 VNĐ 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-VAMPIRE - 40.000 VNĐ


 

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-GHOST - 10.000 VNĐ


 

 


DECAL DÁN TƯỜNG HALLOWEEN 1 - 20.000 VNĐ


 

 


DECAL DÁN TƯỜNG HALLOWEEN 2 - 20.000 VNĐ 

 

 

THIỆP QUAN TÀI - 18.000 VNĐ

THIỆP CATS - 18.000 VNĐ

THIỆP POP-UP HALLOWEEN - 31.000 VNĐ
THIỆP LÂU ĐÀI - 25.000 VNĐ
THIỆP HALLOWEEN - 27.000 VNĐ
THIỆP TRÁI BÍ - 15.000 VNĐ

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-JACK DANCER - 46.000 VNĐ

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-HOUSE - 70.000 VNĐ

 

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-TREE - 38.000 VNĐ


 

 


MÔ HÌNH GIẤY TRÁI BÍ HALLOWEEN - 47.000 VNĐ

  
MÔ HÌNH GIẤY XE HALLOWEEN - 45.000 VNĐ


 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-PUMPKINS - 15.000 VNĐ

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-KITTY MUMMY - 18.000 VNĐ

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-DRACULA KITTY - 25.000 VNĐ

 


MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-KITTY WITCH - 23.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-ORANGE-BAG - 17.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-BLACK-BAG - 17.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-VIOLET-BAG - 17.000 VNĐ 

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-CUTE - 14.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HALLOWEEN-CUBE - 14.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HÒM XƯƠNG 1 - 26.000 VNĐ

 

 

MÔ HÌNH GIẤY HÒM XƯƠNG 2 - 34.000 VNĐ

 


 

 

    

KHỦNG LONG & CÔN TRÙNG & GUN DAM
 

WARCRAFT
 

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)