NHÀ KUTE + KIẾN TRÚC

 

 

HAIR SALON : 34K

 

 

 

 

SHUSI BAR : 34K

 

WAGASHITA : 34K

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY NHÀ BÚP BÊ 1 - 100.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY NHÀ BÚP BÊ 2 - 100.000 VNĐ


 

HONEY HOUSE : 50K


MÔ HÌNH GIẤY HOT DOG STALL - 20.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY KINGYO STALL - 26.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY FRUIT HOUSE - 20.000 VNĐ


 

MÔ HÌNH GIẤY TOKOYAKI HOUSE - 26.000 VNĐ


 MÔ HÌNH GIẤY ĐỀN AGRA - 107.000 VNĐ

  

 

MÔ HÌNH GIẤY ĐỀN HUMAYUN - 70.000 VNĐ

 

 MÔ HÌNH GIẤY BURJ_AL_ARAB HOTEL - 20.000 VNĐ

 

 

 

 


NHÀ SÀN : 30K
 

 

 

NHÀ RÔNG TOBABATAK : 20K

 

NHÀ LÁ : 47K
 
 

 

KUMAMOTO CS-001 : 62K

OSAKA CS-002 : 74KLONDON CS-003 : 56K

SANTAGELO CS-004 : 36KNOTE DAME DE PARIS CS-005 : 42KKIM TỰ THÁP SPHINX CS-006 : 16KART DE FRANCE CS-007 : 18KTHÁP ĐỒNG HỒ BIGBEN CS-008 : 58KCỐI XAY GIÓ CS-009 : 16KTƯỢNG PHẬT BUDHA CS-010 : 32KHAMEJI CASTLE CS-011 : 62KGASSHOZUKI CS-012 : 46KKIM TỰ THÁP CS-013 : 20KNEUSCHWANSTEIN CS-014 : 46KSHURI CASTLE CS-015 : 160KTHÁP EIFFEL CS-016 : 43KTHÁP NGHIÊNG PISA CS-017 : 30KNHÀ HÁT OPERA SYSNEY CS-018 : 64KĐỀN PATHENON CS-019 : 54KĐỀN TAJ MAHAL CS-020 : 50KBELEM TOWER CS-021 : 90KCOLOSSEUM CS-022 : 24KTƯỢNG MOAI CS-023 : 28K

LÂU ĐÀI MONT-SAINT-MICHEAL CS-024 : 42KSULTAN AHMET CAMII CS-025 : 137K

TEMPLE OF THE INSCRIPTION CS-026 : 38K

CẦU THÁP TOWER BRIDGE CS-027 : 40K

TỬ CẤM THÀNH CS-028 : 54KTƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO CS-029 : 80K

 


TƯỢNG NHÂN SƯ SINGAPORE CS-033 : 14K
THÁP ĐÔI PETRONAS CS-034 : 26K

 THÁNH ĐƯỜNG FLORENCE CS-037 : 46K
 
HAUNTED NEW ORLAND CS-040 : 116K 


PHANTOM MANOR CS-041 : 106K

 
LIBERTY SQUARE CS-042 : 80K

 RAVENSBLIGHT CS-044 : 37K

 
PSYCHOCARE CS-045 : 39K

 

 SCREAM HOUSE CS-046 : 54K

 

 
SAGRADA FAMILIA CS-047 : 160K

 

 

 

 PSYCHOBATES CS-048 : 42K

 

 

 

 


ĐỀN ANGKOR WAT CS-049 : 118K
 

 

 

 


ĐẾ CHẾ POTALA CS-050 : 180K

 

 

 


 NHÀ THỜ NGA CS-052 : 128K

 

 

 

ĐỀN EMERALD CS-053 : 94K

 
ĐỀN THIÊN ĐƯỜNG CS-054 : 124K

 

 


MÔ HÌNH GIẤY ĐỀN TRUNG THU CS-055 : 104.000 VNĐ


 

 

 

 

BASIL'S HOUSE CS-056 : 92K

 

 

 

 

 

DOME OF THE ROCK CS-057 : 30K 


MÔ HÌNH GIẤY VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH CS-058 : 66.000 VNĐ

 ĐỀN SASH CS-059 : 58K

 

 

 


ĐỀN NAGOYA CS-060 : 54K

 SEBILJ CS-061 : 26K


 

 

 

 


CHÙA GOJU CS-062 : 128K


 

 


HWASEONG CS-063 : 68K

 

 


NHÀ THỜ CHRIST CS-064 : 54K

 

 ĐỀN PHƯỢNG HOÀNG CS-065 : 136K

 

 


TÒA THÁNH VATICAN CS-066 : 70K

 

 


TƯỢNG PHẬT CS-067 : 10K

 

 
ĐỀN YAMEIMON CS-068 : 108K

 
  

 

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)