GẤU KUTE + CHUYỂN ĐỘNG

 

MÔ HÌNH GIẤY GẤU NAVAL - 20.000 VNĐ


Happy Teddy : 24k

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY GẤU THỦY THỦ - 24.000 VNĐ

 

 

Gấu Bee : 24k
 


MÔ HÌNH GIẤY BLACK BAT - 28.000 VNĐ
GẤU NẤM : 20K


 


 

GẤU ICE-CREAM : 15K

 


 


 

MÔ HÌNH GIẤY GẤU KIMONO - 24.000 VNĐ

 

GẤU NHẠC SĨ : 28K


 

GẤU HỌA SĨ : 28K


 

GẤU TIGER : 24K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GẤU Noel : 32K

GẤU NEW YEAR : 24K 

 

 

GẤU GHOST : 36K 

 

 

 

GẤU HALLOWEEN : 28K

GẤU PINK : 14K


 

 

 

Wedding Bear : 89K


 

 

 

 

Sailor Teddy : 22K

  

 

 

 

Christmas Teddy : 36K
 

 

 

 

Floral Teddy : 26K
 

 

 

Original Teddy : 20K
 

 

 

Gia đình gấu : 32K
 

 

 

GẤU Switch : 36K 

 

 

GẤU Rainny : 15K
 

 

GẤU Pink : 6K
 

 

GẤU Fruit : 13K
 

 

GẤU nón xanh : 10K

 


 

 

 

GẤU Vịt : 10KGẤU Kings : 35K


 


 

 GẤU BR014 : 9K


 

 

GẤU Vịt Đốm : 10K


 

 

 

GẤU Áo Vest : 13K
 

 

GẤU Áo Yếm : 6K
 

 

GẤU Spring A  : 17K
 

GẤU Spring B : 17K 

 

 

GẤU Pink Milk : 10K


 

GẤU Violet Milk : 10K

 

 

 

Vịt Mix : 13K


 

 

GẤU Ôm Trúc : 10K

 

 

GẤU Merry Christmas : 22K

 

 

GẤU New Year A : 24K

 

 

GẤU Lật Đật : 13K
GẤU New Year B : 24K

GẤU Dâu : 24K 

 

GẤU Fish : 10K

 

 

 

Vịt Samurai : 10K

 

 

GẤU Múa Lá : 14K

 

 

GẤU Đầu Bếp : 15K

 

 

 

GẤU Raincoat : 10K


 

 

 

   

MÔ HÌNH GIẤY CHUYỂN ĐỘNG

 

MÔ HÌNH GIẤY MOM & CHICK ( chuyển động ) : 55k

 

 

 

 

 MÔ HÌNH GIẤY GANGNAM  - 15.000VNĐ

 

 

 

 

Gangnam Style Papercraft

 

 

MÔ HÌNH GIẤY SEAGULL SAILOR - 30.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY AUTO PILOT ( CHUYỂN ĐỘNG) - 30.000 VNĐ

 


 

MÔ HÌNH GIẤY NGƯU LANG CHỨC NỮ - 47.000 VNĐ


 

 

 

  
KISSING DOLLS : 43K ( CHUYỂN ĐỘNG )  

  

 
 
 MÔ HÌNH GIẤY HỀ CHIMNEY ( CHUYỂN ĐỘNG ) - 30.000 VNĐ

KISSING DOLLS : 33K ( CHUYỂN ĐỘNG )


MÔ HÌNH GIẤY ELEPHAN DRUM - 33.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY SOCCER - 25.000 VNĐ


SUMO : 77K


THỎ CHUYỄN ĐỘNG : 17K

  MÔ HÌNH GIẤY DÊ CHUYỂN ĐỘNG - 17.000 VNĐ 

MÔ HÌNH GIẤY BÒ CHUYỂN ĐỘNG - 28.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY CỪU CHUYỂN ĐỘNG - 20.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY ẾCH CHUYỂN ĐỘNG - 13.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY MARIO CHUYỂN ĐỘNG - 10.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY CHÓ CHUYỂN ĐỘNG NE160 - 23.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HƯƠU CHUYỂN ĐỘNG NE171 - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY LẠC ĐÀ CHUYỂN ĐỘNG NE172 - 20.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY XE LỬA CHUYỂN ĐỘNG NE173 - 20.000 VNĐ

 
MÔ HÌNH GIẤY PHÁO CANNON - 51.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY HỀ BẬP BÊNH - 51.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY XIẾC NGỰA TRẮNG - 45.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY HỀ LINE DANCE - 60.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY XIẾC CỌP - 30.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY XIẾC HẢI CẨU - 45.000 VNĐ
MÔ HÌNH GIẤY YAJI - 20.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY NE-055 - 27.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY MONKEY DRUM - 33.000 VNĐ        MÔ HÌNH GIẤY NE-055 - 27.000 VNĐ 
MÔ HÌNH GIẤY CÂY CẢNH

MÔ HÌNH GIẤY CA001 - 8000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY CA004 - 13000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY CA005 - 9000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY CA006 - 12000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY CA022 - 19000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY CA023 - 13000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY CA024 - 14000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY NE145 - 23000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY NE146 - 39000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY NE147 - 19000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY TRÚC MAY MẮN - 27000 VNĐ


 

 

  
 


 
MÔ HÌNH GIẤY RỒNG PONY - 5.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY GNOME - 10.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY BAWANG - 13.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY SPARL EMBER - 20.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY PALAPANCI - 13.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY PUNAKAWAN - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY BLOXY - 20.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY SIKOJO - 13.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY MC QUEEN CAR 2 - 25.000 VNĐMÔ HÌNH FILLMORE BE-001 : 30K
MÔ HÌNH DOCHUDSON BE-002 : 43K

MÔ HÌNH GUIDO BE-003 : 15KMÔ HÌNH LUIGI BE-004 : 21KMÔ HÌNH MACK BE-005 : 40K

MÔ HÌNH MATER BE-006 : 40K


MÔ HÌNH RED BE-007 : 60KMÔ HÌNH SARGE BE-008 : 27KMÔ HÌNH THE KING BE-009 : 33KMÔ HÌNH SHERIFF BE-010 : 25K

 

 

 

 

 

BẢNG CHỮ CÁI BẰNG HÌNH

MÔ HÌNH GIẤY BÌA ĐỰNG CD-001 - 13.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY BÌA ĐỰNG CD-002 - 13.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY BÌA ĐỰNG CD-003 - 13.000 VNĐ
BẢNG CHỮ CÁI (Các bạn muốn đổi màu chữ thì pm mình nha)


 

 
 

 

  


This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)