XE + TÀU THUYỀN + MÁY BAY

 

Yamaha YZ450F : 220k

Yamaha YZR-M1 : 220k

 

MI -24D

Tàu tên lửa : OSA II

Atlantis Space Shuttle

 

 

 

 (Shipyard 01) HMS Bounty
[IMG]

(Shipyard 02) HMS Granado
[IMG]

(Shipyard 03) HMS Hunter
[IMG]

(Shipyard 04) HMS Cleopatra
[IMG]

(Shipyard 05) Trinidad
[IMG]

 (Shipyard 06) Szebeka

[IMG]

(Shipyard 07) Zolty Lew

[IMG]

(Shipyard 08-) Le Courieur

[IMG]

(Shipyard 09) HMS Endeavour

[IMG](Shipyard 10) HMS Bellona

[IMG]

(Shipyard 011) HMSVictory
[IMG]

(Shipyard 012) Jachty
[IMG]

(Shipyard 013) La Belle Poule
[IMG]


(Shipyard 015) Cleopatra
[IMG].

(Shipyard 016) Revenge
[IMG]

(Shipyard 017) Berbice
[IMG]

(Shipyard 018 ) HMS Granado
[IMG](Shipyard 020) Santa Maria & Nina (1492)
[IMG]

 

(Shipyard 024) Le Coureur 1776 & HMS Alert 1777
[IMG]

(Shipyard 28 ) Santa Leocadia
[IMG]

(Shipyard 30) Lexington
[IMG]

Apache

[IMG]
[IMG]
[IMG]

F4U Corsair

 

corsair intro

 

 

Sherman Fury 

Zobel light :

Barracuda : 

Barracuda 4x4 APC

Mamba Mark II :

mamba_mk2

M2A2 Bradley : 50k

Free M2A2 Bradley

 

T-90 Battle Tank : 30k

 

 

 

Komatsu LAV :

 

Challenger 2 British MBT : 

 

M1A1 Abrams NATO Camo : 50k

M1A2 Abrams Desert Camo : 50k

Merkava Mark II : 100K

 


 

T-64B Russian : 70K
 GST ZOBEL : 30K
FV101 Scorpion Light Tank : 30k


FV101 Scorpion Light Tank Papercraft

LEOPARD 2A4 : 40K
WWII  TIGER I TANK : 100K


MÔ HÌNH Red Beak p-51D Mustang

MÔ HÌNH GIẤY BOEING 777 INDIA - 94.000 VNĐ

 

 

MÔ HÌNH GIẤY SUKHOI SUPER JET 100 - 30.000 VNĐ


VESPA 150 :56K


MÔ HÌNH GIẤY VESPA GIRL - 70.000 VNĐ

 

MÔ HÌNH GIẤY XE TẢI BORDEN - 25.000 VNĐ

 

 

 

MÔ HÌNH GIẤY OPTIMUS CAR - 45.000 VNĐ

 YAMAHA YZF-R1 : 135K ( gồm cả xe & gara lun )


Màu đen :


 
MÔ HÌNH EX-001 : 99K

 

MÔ HÌNH EX-002 : 84K

 

 

MÔ HÌNH EX-003 : 99K


 

 

 

MÔ HÌNH EX-004 : 80K


 

 

 

MÔ HÌNH EX-005 : 90K


 


 

 

 

MÔ HÌNH EX-006 : 74K

 

MÔ HÌNH EX-007 : 72K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-008 : 108K

 

 

MÔ HÌNH EX-009 : 86K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-010 : 86K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-011 : 76K

 

MÔ HÌNH EX-012 : 250K

 

MÔ HÌNH EX-013 : 88K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-014 : 42K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-015 : 70K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-016 : 34K

 


 

MÔ HÌNH EX-017 : 74K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-018 : 64K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-019 : 32K

 

MÔ HÌNH EX-020 : 80K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-021 : 23K

 

 

 

MÔ HÌNH EX-022 : 23K

 

 

 

MÔ HÌNH FORD CABRIOLET : 20K


 

 

MÔ HÌNH MERCEDES BENZ 500 : 20K

 

 

MÔ HÌNH TCMIDGET : 15K

 

 

 

MÔ HÌNH NE-072 : 38K

 

 

 

MÔ HÌNH NE-092 : 31K

 

 

MÔ HÌNH NE-119 : 52K


 

 

MÔ HÌNH NE-155 : 73K

 

 

MÔ HÌNH XE ĐIỆN NGẦM : 83K


 

MÔ HÌNH XE CẦN CẨU : 33K

 

 

MÔ HÌNH XE ỦI ĐẤT : 40K


MÔ HÌNH XE BEN : 77K

 

 

 

MÔ HÌNH XE XÚC ĐẤT : 35K

 

 

MÔ HÌNH XE CẦN CẨU CHỮA CHÁY : 43K


 

 

MÔ HÌNH XE CỨU HỎA : 43K

 

 


 CRAZY KART

 

MÔ HÌNH GIẤY THUYỀN ONE PIECE PRO
Giá gốc: 110.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY ONE PIECE - 39.000 VNĐ

MÔ HÌNH GIẤY TÀU TITANIC - ITALY - 10.000 VNĐ

 

 

THUYỀN CUTTY-SHARK : 65K

 

 

THUYỀN AKOGARE SH-001 : 35K

 

 


 

THUYỀN SAGRES II  SH-002  : 43K


 


 

THUYỀN NIPPONMARU SH-003: 63K


 

 

 

THUYỀN ESMERANDA   SH-004 : 60K

 

 


 

 

 

THUYỀN VIKNG SH-008 : 19K

 


   

 

THUYỀN HIKAWAMARY : 55K


 


 

 

THUYỀN SOYA : 55K


 


 

DU THUYỀN SH-014  : 29K


 


 

THUYỀN NE-154 : 70K

 


 MÔ HÌNH GIẤY CON TÀU MA - 49.000 VNĐ

 
MÔ HÌNH GIẤY TÀU SÂN BAY PROMETHEUS - 23.000 VNĐ

BATTLE SHIP : 55K


MÔ HÌNH GIẤY THỦY PHI CƠ - 10.000 VNĐMÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY FOKKER - 17.000 VNĐ


MÔ HÌNH GIẤY TRỰC THĂNG HELICOPTER : 35K

 

MÔ HÌNH GIẤY P51D MUSTANG

 

F/A-18 Red Devil Hornet

Piaggio P180 M Avanti

 

MQ-9 Reaper 1/32

 

MQ-9 Reaper 1/32

MQ-9 Reaper 1/32

US Coast Guard HC-130H

US Coast Guard HC-130H

US Coast Guard HC-130H

US Coast Guard HC-130H

L-100-30 Hercules TNI AU

 

L-100-30 Hercules

L-100-30 Hercules

 

Piaggio P-180 Italian Coast Guard

 

 

 

AC-130U Spooky Gunship

PZL-104 35A Wilga

Airbus Garuda

Airbus Hainan Airlines

Monarch Airlines

Air Transat A330-243

Avianca A330-243

Jet Airways Airbus A330

http://paper-replika.com/images/stories/instructions/Transportation/airliner/Boeing/757/flight93/flight93_papercraft_content_1.jpg


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY AIR TAHITI : 76K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY VIRGIN-ALANTIC PL-001 : 67K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY STAFTFLYER  PL-002 : 74K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY VIETNAM AIRLINE PL-003 : 74K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY BRITISH  AIRWAYS PL-004 : 56K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY SPIRIT  PL-006 : 30K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY PL-054 : 13K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY PL-079 : 35K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY PL-080 : 41K


MÔ HÌNH GIẤY MÁY BAY PL-081 : 43K
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)